0101-10000

מיכל 1000 ליטר

תמונה מוצר קוד Capacity
מיכל מים 1000 ליטר, ללא יציאות 0101-10000
מיכל מים 1000 ליטר, יציאה "3/4 0101-10010
מיכל מים 1000 ליטר, יציאה "3/4 + מצוף 0101-10011
מיכל מים 1000 ליטר, יציאה "3/4 + ברז 0101-10020
מיכל מים 1000 ליטר, יציאה "3/4 + ברז + מצוף 0101-10021
מיכל מים 1000 ליטר, יציאה "2 0101-10040
מיכל מים 1000 ליטר, יציאה "2 + מצוף 0101-10041
מיכל דשן 1000 ליטר, יציאה "3/4 + מדיד 0102-10012
מיכל דשן 1000 ליטר, יציאה "2 + מדיד 0102-10042
מיכל כימי 1000 ליטר, יציאה "3/4 + רוטופלנג' 0103-10010
מיכל כימי 1000 ליטר, יציאה "3/4 + רוטופלנג' + מדיד 0103-10012
מיכל כימי 1000 ליטר, יציאה "2 + רוטופלנג' 0103-10030
מיכל כימי 1000 ליטר, יציאה "2 רוטופלנג' + מדיד 0103-10032

green point

side facebook
Panel

A new image please!

side play