מתאם נקבה לצינור שרשורי

0290_facp160_enlarge

מוצר קוד Capacity
מתאם נקבה לצינור שרשורי קוטר 160 מ"מ 0290-FACP160
מתאם נקבה לצינור שרשורי קוטר 200 מ"מ 0290-FACP200
מתאם נקבה לצינור שרשורי קוטר 250 מ"מ 0290-FACP250

מפרט טכני

Save to PDF

green point

side facebook
Panel

A new image please!

side play