תקני איכות

היתרי מכון התקנים:

תקני איכות:

מכון התקנים ISO 9001:2015 מערכת ניהול האיכות של חופית קיבוץ כנרת מערכת ניהול האיכות של חופית מקבוצת חוליות

70304 – תו ירוק לתאי בקרה מוזרקים

59478 - היתר לתאי בקרה רדודים ( עד 125 ס"מ)

66258 - היתר לתאי בקרה עמוקים ( עד 600 ס"מ)

489.2.6 - תקן למכסים פולימריים A15 - חופית

118899 – מערכות מובלים לניהול כבלים

היתרים בין לאומיים:

היתרי NF: מכון התקנים הצרפתי

קוטר 600

קוטר 800 רדוד | קוטר 800 עמוק

קוטר 1000

489.2.6 - תקן למכסים פולימריים  A15

DIN4040 / EN1825 - אישורים לתקינה מפרידי שומן אורגניים (עבור מטבחים ומסעדות):

לנפחים 130/420/800

לנפחים 2100/3800/5500/7200/9100/10900

מפריד מיוחד לנפחים 6000/11000/16000

מפריד שומן אנכי לספיקות גבוהות

EN858 - אישורי תקינה למפרידי שמן מינרליים (עבור מוסכים מכוני שטיפה  ותעשייה):

לספיקות של 2-4-6 ליטר/לשניה

לספיקות של 10 ליטר/לשניה

5452 - תקן למי שתייה למכלים

 

* מחזור בסוף חיי המוצר: בסוף מחזור חיי המוצר ישנה אפשרות להשיבו לחברת חופית קיבוץ כנרת בע"מ עבור מפעל הייצור בשדה חופית – קיבוץ כנרת ( עמק הירדן), לצורך מחזור חומר הגלם. המוצר יוחזר במצב נקי ומופרד מכל פסולת אחרת. החזרת מהמוצר תתבצע בתיאום נציגי חופית קיבוץ כנרת בע"מ ותאושר ע"פ שיקול דעתה הבלעדית בלבד. ט.ל.ח

green point

side facebook
Panel

A new image please!

side play