מעמדים, מנשאים וסולמות ממתכת

מוצר קוד Capacity
מעמד מתכת למיכל 100 ליטר 0108-SM01
מעמד מתכת למיכל 200/275 ליטר 0108-SM02
מעמד מתכת למיכל 300 ליטר 6108-SM03
מעמד מתכת למיכל 500 ליטר 0108-SM05
מעמד מתכת למיכל 700 ליטר, אופקי 0108-SH07
מעמד מתכת למיכל 1500/1000 ליטר 0108-SM10
מעמד מתכת למיכל 1000 ליטר, אופקי 6108-SH10
מעמד מתכת נערם למיכל 1000 ליטר, אופקי 6108-SH10DD
מעמד מתכת למיכל 1100 ליטר, אופקי 0108-SH11
מעמד מתכת למיכל 1200 ליטר, אופקי 6108-SH12
מעמד מתכת נערם למיכל 1200 ליטר, אופקי 6108-SH12DD
מעמד מתכת למיכל דגים 1000 ליטר 0108-SMFT1
מעמד מתכת למיכל דגים 2400 ליטר 0108-SMFT2
מנשא מתכת 3 נקודות למיכל 500 ליטר 0108-S35
מנשא מתכת למיכל 1500 ליטר 0108-SM15
מנשא מתכת למיכל 2000 ליטר 0108-SM20
מנשא מתכת למיכל 2000 ליטר, פתח צד 6108-SM20
מנשא מתכת למיכל 2500 ליטר 0108-SM25
מנשא מתכת למיכל 1500 ליטר, פתח צד 0108-SM25S
מנשא מתכת למיכל 2000 ליטר 0108-SM50
מנשא מתכת למיכל 2000 ליטר, פתח צד 6108-SM50
מנשא מתכת למיכל 2500 ליטר 0108-SMM10
מנשא מתכת למיכל 10000 ליטר, דגם נמוך 6108-SMM10
סולם חיצוני למיכל 5000 ליטר 0108-LE500
סולם חיצוני למיכל 10000 ליטר 0108-LEM10
סולם פנימי למיכל 10000 ליטר 0108-LIM10

green point

side facebook
Panel

A new image please!

side play